سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شعری از ایرج میرزا (زن)

senoghteh dailytour.wordpress.com ۰۲ اردیبهشت ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۶۳

زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر من گرفتم تو نگیر چه اسیری که ز دنیا شده ام یکسره سیر من گرفتم تو نگیر بود یک وقت مرا با رفقا گردش و سیر یاد آن روز بخیر زن مرا کرده میان قفس خانه اسیر من گرفتم تو نگیر