سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شعری برای مادرم زهرا

linkxlink parstools.com ۰۶ اردیبهشت ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۶۰

پرستوی مهاجرم چرا زلانه میروی ، اگر زلانه میروی چرا شبانه میروی ، قرار من،شکیب من،مهاجر غریب من ، فدای غربتت شوم که مخفیانه می روی، عزیز جان،امید دل،علی بود زتو خجل ، که با کبودی بدن زتازیانه می روی.....