سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گزارش روز نخست نشست شوراي حكام

aliakbarphp isna.ir ۲۷ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۶۴

يوكيا آمانو ضمن تكرار ادعاي خود مبني بر انجام برخي فعاليت‌هاي هسته‌يي داراي ابعاد نظامي در ايران از تقاضاي آژانس از جمهوري اسلامي براي اعزام تيمي از بازرسان به سرپرستي هرمان ناكارتس به ايران در حالي خبر داد كه ديپلمات‌ها مدعي شده‌اند آمريكا و متحدينش با صرف نظر از برخي ... »