سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نام 14 تن از سران طالبان از لیست سیاه خارج شد

morishah hayat.ir ۲۵ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۳۶

پس از تفکیک لیست طالبان و القاعده نام 14 تن از سران طالبان از لیست سیاه خارج شد