سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دستمزد شما با فرمول جدید چقدر افزایش می یابد+ جدول

dell alef.ir ۲۵ اسفند ۹۲ لینک ثابت یک دیدگاه ۷۶۳

طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد ۲۵ درصد افزایش می یابد اما سایر سطوح با افزایش دستمزد درصد رشد آن کاهش می یابد