سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شیخ تبریزیان: واکسن بزنید، همجنس‌باز می‌شوید!

dell ghatar.com ۲۰ بهمن ۹۹ لینک ثابت یک دیدگاه ۳۷۳

دفتر شیخ عباس تبریزیان (که وی را آیت‌الله خطاب می‌کند) مدعی شد: به کسانی که واکسن می‌زنند نزدیک نشوید زیرا اینها میکروچیپ دارند و دچار تغییر ژنتیکی شدند و از سنخ انسان بودن خارج شدند و مانند ربات کنترل شده عمل می‌کنند و ژن ایمان و اخلاق و نجابت را ... »