سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

به دنبال گمشده

hassan mohebeyan.blogfa.com ۰۶ اسفند ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۹۴

شخصی وارد روستایی شد، دید همه قبرها جلوی درِ خانه‏هاست و سن ‏مرده‏ها كم است؛ یكی شش ماه، یكی یك سال، یكی سه سال، یكی ده روز. ‏از شخصی پرسید: جریان چیست؟