سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مصاحبه دكتر صادق خرازي

ehsan2010 cheshmandaz20.ir ۱۷ فروردین ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۴

پاسخ دیپلماتیک من این است که در رفتار آمریکایی ها تغییری دیده نمی شود. هر چند در گفتار آن ها، آنهم در آغاز کار پرزیدنت اوباما، تغییراتی مشاهده شد. یعنی همان روال گذشته حاکم است. اما این که شعار تغییر اوباما یک شعار واقعی بود یا خیر، . برداشتِ من ... »