سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خط قرمزهای صمیمیت در محل کار

tantalize ghasedaknews.ir ۰۹ بهمن ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۳

(در جامعه یهود) اجرای سنتی مراسم ازدواج در زیر یک سایبان، کنایه از آن است که ازدواج بیشتر برای ایجاد یک خانه و کاشانه است تا برقراری یک رابطه. از نظر سنتی، ازدواج تنها به دو نفر مربوط نمی شود، بلکه اتحادی است که در میان دو خانواده به وجود ... »