سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

روایت غسل دادن و کفن کردن ناصرالدین شاه

hedayati asrislam.com ۱۱ بهمن ۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۵

ترور ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضای کرمانی نقطه عطفی در دوره قاجار بود به نحوی که از آن دوره سلسله قاجار رو به ضعف نهاد...