سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

عکس های اولین زائربر خورشیدی در حرم مطهر امام رضا (ع)

ghasemi159 hosseinghasemi.com ۳۱ فروردین ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۴۷

ین زائربر که مکانیزم خورشیدی کردن آن به دست یکی از خدام بخش صندلی چرخدار حرم مطهرتعبیه شده است فقط از طریق انرژی خورشیدی حمل و نقل زائرین را انجام می دهد و در طول روز انرژی مازاد را در باتری هایی که در آن قرار دارد ذخیره می کند ... »