سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شاغلان صنعت فرش از پتروشيمي، فولاد و آلومينيم بيشتر هستند ؟!

marketing park farsnews.com ۰۴ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر حمايت همه جانبه از فرش دستباف و ارتقاي جايگاه حقوقي متولي آن گفت: تعداد كساني كه از راه فرش ارتزاق مي كنند آنقدر زياد است كه شايد اگر كل شاغلان در صنعت پتروشيمي و فولاد و آلومينيم را در يكجا جمع ... »