سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

عشق واژه غریبیست……

farzad yaghobi.mihanblog.com ۱۰ اردیبهشت ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۴

گفتم این کدامین عشق است که با لبخندی پدید می آید و با اشکی ناپدید! گفتم واژه عشق اصلاً به چه معناست ؟؟!! گفتم چرا این واژه بازیچه انسانها شده است؟ و گفتم عشق دروغی بیش نیست!! آری به هر کجا که می نگریستم تا عشق را ببینم ،آنرا دیواری ... »