سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چارطاقي نياسر

freenewsagency zhiwaar.com ۰۷ اردیبهشت ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۶

چارطاقی نیاسر شکوهي از تاریخ علم در ایران است. تاریخچه چارطاقی نیاسر، به اواخر عصر اشکانی و یا اوایل عصر ساسانی بر می گردد. .این سازه معروف جهانی جزو کهن ترین و بزرگترین نمونه های چارطاقی ایران و سالم ترین آنها است