سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آیا عصمت با اختیار منافات دارد؟

amir fetrat.com ۳۰ فروردین ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۷۲

...یعنی ائمه (ع) اختیاری برای گناه کردن ندارند و این فضیلتی محسوب نمی شود...