سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ریشه های پولادین عصمت!

kheyzaran fetrat.com ۲۸ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۳۹

خدا برای هدایت و رستگاری بشر رسولانی پاک ومنزه را ازجانب خویش ارسال کرد ...طبیعی است این فرستادگان خود باید الگوی کامل در عرصه بندگی خدا باشند...