سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گزارش روزنامه ژاپني از آبگوشت ايراني

dell vista.ir ۱۷ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۹۶

آبگوشت در دو مرحله تناول مي‌شود. ابتدا تنها سوپ و چربي گوسفند را در داخل ظرفي مي‌ريزند و سپس نان را قطعه قطعه کرده و به آن اضافه مي‌کنند، پس از نفوذ سوپ و چربي به داخل نان آن را مي‌خورند. به نظر مي‌رسد سوپ چربي که به داخل نان ... »