سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

فداکاری، خودخواهی و ‌مرزی به ‌نام تعادل

tabeshnet tabesh.net ۱۲ آذر ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۶

اگر خلاف نظر دیگران حرفی بزنی، کار زشت و ناپسندی انجام داده‌ ای. اگر نظرت مخالف بقیه باشد و آن را اعلام کنی، . . .

تدبیر جالب میرزای شیرازی

kheyzaran shia-news.com ۲۵ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۵

زمانیکه مرحوم میرزای شیرازی به مقام مرجعیت رسیداز یکی ازعلمای وقت خواست هربارکه مردم به دیداراو می آیند پس ازرفتن آنها به میرزا نیم ساعت درس اخلاق بگویدکه مبادا اظهارارادت مردم باعث شود روح عجب دروی قدرت یابد.

وقتی به ادعای خدایی فرعون می خندیم!

hassan aghatehrani.com ۲۹ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۱

تحقیقی انجام داده بودند که برخی از بزرگان علم طبّ چگونه از دنیا رفته اند. جالب این که ایشان خود مریض شده و در زمینه ای که تخصص داشتند، به همان بیماری از دنیا رفته بودند که نمونه آن مرحوم بوعلی سینا است که با بیماری قولنج از دنیا رفت.