سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چیرگی بر غریزه جنسی؛ چند راهکار

apple2008 aghatehrani.ir ۰۹ اردیبهشت ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۶۲۵

کسی که به بلوغ جنسی رسیده ولی امکان ازدواج نداشته باشد، به نظر چند راه کار برای پیشگیری از طغیان شهوت وجود دارد، تا که خود را در فضای گناه قرار نداده و بر خویشتن مسلط گردد. 1. با توجه به وضعیت جسمانی خود، هقته ای دو روز (دوشنبه و ... »