سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

۵ راه غلبه بر شک و تردید نسبت به خود

asemaneh fanebayan.ir ۱۵ اسفند ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۰

چطور میتوان به شک و تردید به خود و ترس از اشتباه کردن غلبه کرد؟ تردید به خود، درکنار انتقاد از خود، راه ما به سمت جاده پذیرش خود را مسدود خواهد کرد. با غلبه بر شک و تردید و انتقاد نسبت به خود، خودآگاهی را در خود تقویت میکنیم.