سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

زیان دهی بزرگترین خودروسازی امریکا

marzieh nfathi.mihanblog.com ۱۳ مرداد ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۳۷

بزرگترین خودروسازی امریکا به دلیل تشدید زیان دهی ، مسئول ارشد بازاریابی خود را اخراج کرد...