سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

فرد حمله‌کننده به سارکوزی آزاد شد

morishah andishehha.com ۱۲ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۹

فوستر به بهانه دست دادن با سارکوزی با ناگاه از شانه راست کت وی چسبیده و او را محکم به طرف خود کشید که این کار باعث شد تا تعادل رییس جمهوری به هم بخورد و نظم عمومی نیز برای دقایقی به هم بریزد.