سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نامه محرمانه یک فرزند طلاق به خدا

ghelghelak jahannews.com ۲۲ دی ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۱۱

خدایا به من و مادرم کمک کن مشکلات خود را با هم هل (حل) کنیم. خدایا کمک کن... خدایا اُمر (عمر) مادرم را زیاد کن که تا سن ۶۶ سالگی هداکثر (حداکثر) اُمر (عمر) داشته باشد؛ بیشتر، تا هدود (حدود) ۷۸ سالگی زنده باشد.