سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نظریات مترقی شهیدبهشتی، گمشده امروز جمهوری اسلامی: اگر خدا می خواست همه به بهشت بروند انسان را طور دیگری می آفرید

nagidid asriran.com ۱۰ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۰

شهید بهشتی می گفت نباید اجباری در آیین زیستن باشد...در جلسه کانون توحید به صراحت به خانم های حاضر گفت که ما در بحث حجاب،فقط بسترسازی و بحث اقناعی می کنیم.