سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

با فرشتو رایگان کتاب بخوانید

hamyar127 varite.net ۰۳ خرداد ۹۸ لینک ثابت دیدگاه ۵۵

فَرَشتو یک مجموعه داوطلبانه است که با هدف دست به دست شدن کتاب‌ها ایجاد شد و شاخ و برگ گرفت. نقطه‌ی عطف این مجموعه آن است که خط شروع و پایان فرآیند دست به دست شدن کتاب، تنها خود مردم هستند! به عبارت دیگر فرشتو واسطه‌ای میان شما و دوست ... »