سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

انتظار رفتار نرمال اجتماعی، در اجتماعی آنرمال؟!

yasin mahdi-jan.blogfa.com ۱۰ مرداد ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۴۷

چراغ که برای عبور عابرها سبز شد حرکت کردم، وسط خیابان چشمم به جوانی افتاد که سعی می کرد از فرصت ایستادن اتوبوس "بی ار تی" پشت چراغ قرمز، برای زدن مخ دختری که در اتوبوس نشسته بود استفاده کند. ایستادم، نگاهش کردم، چشم توی چشم که شدیم با لحنی ... »