سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

بهترین راه مبارزه با فساد مدیران

zahir 55online.news ۳۱ اردیبهشت ۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

بهترین کار این است که هر کس که منصوب می شود در حکمش باید نام اشخاصی که او را سفارش کرده اند بیاید .