سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دنیایی بدون فیسبوک

sepehr23 parseit.cz.cc ۰۲ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۱

دیگه اون موقع گذشت که اگر میخواستیم عکسی را به دوستان خود نشان بدیم باید صبر میکردیم تا یک موقعیتی پیش بیاد تا بتونیم هم دیگر را ببینیم و عکس ها و خاطرات خود را به او بگوییم، بدتر از اون اگر دوستمون خارج از کشور بود و شاید هر ... »