سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

انبار فرش در بازار تهران آتش گرفت

freenewsagency aftabnews.ir ۰۷ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۹۷

داود فدايي افسر آماده منطقه يك عمليات آتش‌نشاني تهران گفت: آتش‌سوزي در طبقه زيرزمين يك پاساژ دو طبقه در حال سرايت به طبقات فوقاني و مغازه‌هاي مجاور بود كه آتش‌نشانان بي‌درنگ با بستن دستگاه تنفسي و كشيدن چندين رشته لوله آبده آتش را مهار كرده و با استفاده از هواكش ... »