سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ف

فقط چند ثانيه براي خليج فارس!!

hosseinmiri banihashemi.blogfa.com ۲۸ شهریور ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۲۶

فکر می کردم که بعد از تلاش های بیهوده اعراب در رابطه با تغییر نام خلیج فارس ،دیگه اونا اقدام دیگری نکنند. چند هفته پیش تقریباً 150،000نفر رای داده بودند