سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آ

آيا مرجعيت سلب کردني است؟

delbastegi etemaad.ir ۱۳ دی ۱۳۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

بر مي آيد که تشخيص مرجعيت يک روحاني مجتهد امري فردي، مردمي و خودجوش است. به آن معنا که چند نفر عادل مي توانند فردي روحاني را براي مرجعيت پيشنهاد دهند. از اين رو گنجاندن تعيين خصوصيات مرجع تقليد و معرفي يا حتي سلب آن در چارچوب يک نهاد مشخص ... »