سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ی

یادداشت ویژه:خرداد پرحادثه / به امید جشن 2

banel2 goal.com ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۸

برای مردمی که در راه جهانی‌ شدن به یک "مساوی" هم رضایت دارند این بار. خرداد پر حادثه هنوز تمام نشده. ساعت ۸ شبِ بیست و پنجمِ خرداد ماه است، اما هنوز شب نشده.