سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ه

هیچ تهیه کننده ای جرات نداشت «پایان نامه» را تولید کند!

kalaqnews aftabir.com ۰۴ تیر ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۹۳

روح ا.. شمقدری می گوید: به ما اطلاع داده شد فیلمنامه ای هست با درونمایه سیاسی که کارگردانی به نام حامد کلاهداری می خواهد آن را بسازد اما هیچ تهیه کننده ای نیست که جرات کند پشت این فیلمنامه بایستد و روند تولید آن را پیگیری کند اما موسسه مرآت ... »