سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ا

از شعرشیرازی تاهنرتهیه کنندگی در رادیو(صوت وعکس)

honar honarland.ir ۲۵ دی ۱۳۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۸۲

برای سرگرمی شما درروز جمعه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴ شعرزیبائی بالهجه شیرازی ،یک داستانک،یک فیلم ویک کتاب آماده کرده ایم