سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ن

نمایش مادری با ابعاد هرمنوتیک و روابط دیالکتیکی در فیلم «مامان»

soleimani jameaecinema.ir ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۵

فیلم «مامان» از روابط ساده انسانی و درحین حال از پیچیدگی‌ تفکر و رفتار بشری حکایت دارد که بازی‌های فرمی اش از جمله «رویا افشار»، به نمایش این جهان سهل ممتنع کمک شگرفی کرده است .