سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

18 ساعت قرنطینه در روز

hosseinmiri gooyaonline.com ۲۱ آذر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۵۲

ولما زنی 51 ساله و اهل لندن است. او دچار بیماری عجیبی است که باعث شده او به تکنولوژی حساسیت داشته باشد، برای همین ولما 18 ساعت در روز مجبور است در قفس مخصوصی که برای او ساخته شده باقی بماند زیرا وی به میدان الکترومغناطیسی حساسیت دارد.