سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

قلعه هوهنورفن زیباترین قلعه جهان

robinson jazebeha.com ۱۶ اردیبهشت ۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۵۰

قلعه ها که در طی سال ها توسط ملکه ها و پادشاهان برای حکمرانی و حفاظت از قلمرو آنها ساخته شده اند، و نه تنها در مقابل حمله مقاومت می کردند، بلکه قدرت و ثروت پادشاهان را به همه نشان می دهند.