سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تخريب اشياء قلعه شوش در ابهام

freenewsagency safarbank.ir ۲۰ فروردین ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۴

خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گروه ميراث‌فرهنگي ـ براساس اظهارات برخي از کارشناسان، ريزش بخشي از ديوار مخزن شوش در قلعه فرانسوي‌ها منجر به تخريب 40 سفال تاريخي شده است. اين کارشناسان درحالي وقوع چنين رخدادي را تاکيد مي‌کنند که باغبان کوچک مديرپايگاه شوش از يک سو به مرمت ديوار اشاره مي‌کند ... »