سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سایت قلم سیما، تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی فیلتر شد!

dell ghalamsima.com ۲۰ خرداد ۸۸ لینک ثابت یک دیدگاه ۲۵

فیلترینگ یک وب سایت رسمی منتسب به کاندیدا آن هم 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات خود حاکی از یک جریان سازمانیافته با هدف سانسور رسانه ای است که از طرف دولت نهم سازماندهی می شود. مسئول فناوری اطلاعات کمیته تبلیغات ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در مصاحبه با قلم ... »