سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سرنوشت مبهم سند مالکیت ایران بر باغ قلهک

nagidid asriran.com ۰۷ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۲

عبدالحسین حائری گفت: انگلستان باغ قلهک را از دولت ایران اجاره کرده است ولی اعلام کردند که این ملک متعلق به آنهاست در صورتی که این ادعا صحت ندارد. من سالها پیگیر سند مالکیت باغ قلهک که در آن ثابت می‌کرد این ملک متعلق به دولت ایران است، بودم اما ... »