سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

حكايت خواندني قليان كشي شاه عباس صفوي

hosseinmiri llm.ir ۱۹ فروردین ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۲۸۰

نقل است «شاه عباس صفوی» رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد و دستور داد تا در سر قلیان ها به جای تنباکو، از سرگین اسب استفاده نمایند. میهمان ها مشغول کشیدن قلیان شدند! و دود و بوی پهنِ اسب فضا را پر کرد، اما رجال - از بیم ... »