سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تصاویر / انهدام 6000 قلیان‌/

Neo بیش از ۶۰۰۰ قلیان در اهواز منهدم شد. ۲۷ دی ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۵۲۶

بیش از ۶۰۰۰ قلیان در اهواز منهدم شد.