سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

قمر؛ یگانه بانوی آواز

nasour nasour.net ۰۵ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۶

اجرای آثار شاعر بزرگ دوران مشروطیت‌، عارف و آشنایی با او از برجسته‌ترین بخش‌های زندگی هنری قمر است‌. تصنیف‌های ‹‹گریه کن››، ‹‹ای دست حق›› و ‹‹مارش جمهوری›› ازشاهکارهای ماندگار قمر به شمار می‌آید‌. از صدای جاودان قمر نزدیک به ۴۲۶ صفحه ضبط کرده اند که متأسفانه دوسوم آن ازبین رفته‌است‌. ... »