سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آشنائی اجمالی با حضرت عباس (ع)

hassan erfan.ir ۱۵ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۵

آنچه بیشتر از چهره حضرت عباس در ذهنها به تصویر کشیده شده و زبانها گویای آن است شجاعت اوست و حال آنکه قبل از همه چیز آن حضرت یک بنده سراپا تسلیم الهی است.