سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

قهرمانان نمی‌میرند

tanhaaa delnebeshteh.wordpress.com ۰۴ مرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۴

قهرمانان حق اشتباه بزرگ ندارند. اگر قهرمان قرار باشد اشتباهات بزرگ انجام دهد و دروغ‌های بزرگ بگوید دیگر قهرمان نیست. قهرمان حق دارد بترسد اما نه برای جان خودش بلکه برای جان و مال مردمی که قهرمان آنان است. قهرمان حق دارد در خلوتش گریه کند به حال و روز ... »