سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

“پیشرفت در قهر با دنیا نیست”

ronaldo hashemirafsanjani.ir ۰۱ مرداد ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۶

کسانی که کشور را به این روز انداختند، می‌توانند با تجدیدنظر در گفتار، افکار و رفتار خود، در فضای رقابتی، به بهتر شدن امور کمک کنند، البته شرطش دوری کردن از توهین و تهمت است که با ادبیات اعتدالی هیچ سازگاری ندارد