سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

قوانين مورفي در انتخابات ايران!

Neo baznevis.com ۱۶ فروردین ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۶

اگر به نظر ميآيد كه همه چيز به خوبي پيش ميرود و شما در نظر سنجي ها اول هستيد ، پس حتما از اين وضعيت بترسيد-- شما هر موقع دنبال راي مي گرديد هـميشه در آخـرين شهرهاي مرزي به دنبال آن برويد-- اگر احتمال دارد اتفاقي بيافتد كه سرنوشت انتخابات ... »