سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مجازات مردهایی که با زیرشلواری در معابر عمومی تهران تردد کنند!

tehran98 tehran98.com ۲۷ بهمن ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۴۰۵

جماعت ایرانی از قدیم با حجب وحیا شناخته شده تا انجا که از دوران باستان نیز قبح بد رختی و حتی کم رختی میان اجدادمان ناپسند می نمود. هنگامی نیز که قوانین....