سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ثبت ازدواج موقت در دفترخانه‌ها

nagidid asriran.com ۱۴ دی ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۷۲

بر اساس قوانین مدنی موجود زوج در صورت ازدواج موقت یا مجدد باید رضایت همسر و یا حکم قضایی داشته باشد که پس از طی مراحل قانونی این ازدواج ثبت می شود.