سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سقف قیمت بنزین معلوم شد

ahp78 asriran.com ۰۵ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۳۷۵

اکنون دولت در مرحله اجرا است و پس از اجرا می تواند بازخورد آن را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز می تواند در مورد آن تصمیماتی بگیرد. اگر دولت بتواند بنزین را طبق قیمت فوب خلیج فارس و سایر خدمات را نیز به قیمت مناسب به مردم ارایه ... »